A szent és a profán a kortárs művészetekben

A szent és a profán a kortárs művészetekben

A skolasztikus logikában hangzik el az ikonikus mondat: „minden tagadás abból meríti erejét, amit tagad”.

Pálfalusi Zsolt előadásában szembesít azzal a paradoxonnal, hogy a már csak saját fontosságán élősködő művészet egyeduralma miként vált napjainkra egyszerre a művészi autonómia és ugyanakkor a világnézeti nihilizmus foglalatjává.

Helyszín: Méliusz Ház, 10-es számú előadó