Beszélgetés Somody Imrével

Beszélgetés Somody Imrével

Mi lehet a keresztyén válasz futurisztikus, embertelen (?) jövőnkre? 

Somody Imre bizonyságtétele arról, miként válik a sikeres hitetlen ember Isten akaratából, hosszú vallásos kínlódás után hívő emberré, az Atya szeretett fiává, milyen kihívásokkal néz szembe a megszentelődés útján a 21. században.

Helyszín: Sztárai Tér, 109-es terem