Hogyan válhatunk igazán „sors-társakká" a bajban?

Hogyan válhatunk igazán „sors-társakká" a bajban?

Thoma László lelkipásztor előadása.

Hogyan válhatunk sors-társakká a bajban? Ehhez talán saját sorsunkkal, utunkkal kell szembenéznünk, elfogadni azt, ahogy vezet az Isten, amit megad, amit megenged, amit valamiért elvesz. Fel kell ismernünk a társat s vállalni, hogy tartozunk is egymásnak: azzal, hogy egymást szeretjük. Mert baj az lesz, és akkor oda kell állnunk és tartani egymást, tudva azt, hogy minket is megtart, Aki a tenyerébe vésett... kőfalaink Előtte vannak szüntelen.

Gyertek és keressük, tanuljuk együtt, hogyan lehetünk sorstásakká a bajban, s a jóban is. Találkozzunk a GTK 104-es termében!