Reggeli beszélgetés Istennel

Reggeli beszélgetés Istennel

Reggeli gondolatébresztők egyéni elcsendesedéshez ott, ahol egy nyugis zugra találsz a Csillagpont területén.

Nem szeretnél reggeli áhítatra menni? De szeretnél egy kicsit egyedül Istennel lenni már a nap kezdetén mindentől és mindenkitől elvonulva? Akkor nyisd meg a Csillagpont applikációt vagy lapozd fel a programfüzetet, és kövesd a leírást. Engedd, hogy Isten körbevegyen téged szavával. 

Csütörtök reggeli beszélgetés Istennel

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsoltárok 133,1)

Valóban szép. Gondolj csak olyan alkalmakra, amikor jól érezted magad a barátaiddal, amikor találkozott a család és nem volt konfliktus, hanem együtt ünnepeltetek. Vagy amikor találkoztál egy régen látott ismerőssel, és onnan tudtátok folytatni a beszélgetést, ahol korábban abbahagytátok. Nem nehéz belátni, hogy valóban „szépek és gyönyörűségesek” az ilyen alkalmak. De mindig ez van a gyülekezetben, az ifiben vagy úgy általában az egyházban? Talán van, amikor nem ezt látjuk. Mi az, ami éket ver a magukat testvéreknek nevező emberek közé? Az irigység, a hatalmi harcok vagy csak a hétköznapi frusztrációk, amiket egymáson vezetünk le.

Mit lehet ezekkel a bűnökkel kezdeni, amikért Krisztus meghalt? Mi az, amit nekünk kell megtenni, hogy ne legyenek közöttünk szakadékok, és amit nem háríthatunk Istenre? És mi az, amit nem vehetünk a saját vállunkra, mert csak Isten képes megtenni? Mi az, amit megtehetsz és mi az, amiért imádkozhatsz, hogy ilyen „szép és gyönyörűséges” legyen a körülötted élők kapcsolata egymással?

Gondold végig, mikor tapasztaltad meg az örömét a közösségnek, amikor szép és gyönyörűséges volt a találkozás! Adj hálát az ilyen alkalmakért! 

Gondold végig, kikkel nem tudsz jól kijönni és hogy miért! Vidd Isten elé, imádkozz ezért! Mi az, amiben neked kell változnod? Mi az, amiben úgy látod, képtelen vagy változni? Mi az, amiben Isten Szentlelke képes csak változást adni? Mi az, amit nem háríthatsz Istenre, mert neked kell tenned érte, például neked kell bocsánatot kérni, vagy csak úgy általában megtenni az első lépést valaki felé?

Gondold végig, hogy az egyházban a szép és gyönyörűséges oldalát tapasztaltad-e meg a közösségnek vagy az ellenkezőjét! Ezt is vidd Isten elé és imádkozz, hogy az egyházban minél inkább megélhessük a Krisztusban kapott egységünket!

 

Szerda reggeli beszélgetés Istennel

„Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen.” (1Timóteus 1,12-17)

Bonyolult a szöveg, ami Páltól nem meglepő. De olvasd el másodjára is, és ízlelgesd, hogy miket mond magáról! Mert itt az apostol tulajdonképpen mérlegre teszi az életét. Figyeld meg, milyen jó és milyen rossz dolgokat sorol fel magáról! Hogyan értelmezi mindazt, ami vele történt? Pál józanul látja magát. Nem kisebbíti, nem hallgatja el mindazt, amit tett, amit szégyellhetne. Ő mégsem tagadja meg azt, aki volt, hanem hálás Istennek azért, amit Krisztus vele tett, mert belátta, hogy a vele történtek is az üzenet része lettek. Látja azt is, hogy hova jutott el, és mindezt Isten ajándékának tartja.

Mi történik, ha Te mérlegre teszed magadat? Csak a jót látod benne, vagy csak a rosszat? Nagyon sokszor hajlamosak vagyunk azt is felhánytorgatni magunknak, ami rég elmúlt már, de nem látjuk azt egyben a folytatással, hogy honnan hova jutottunk el Isten vezetésével. A ma reggeli imádságodban gondold végig, hogy honnan hova vezetett el Téged Isten! Adj hálát azért, ahova eljutottál, és kérd Isten segítségét a folytatáshoz!