Több Eszterre van szükség

Több Eszterre van szükség

A Csillagpontra 11 ország 16 partneregyházából érkeztek vendégek. Volt, aki konferenciára számított. Másokat az lepett meg, hogy itt fiatalos dalokat is szabad énekelni. Azt mondják, a szabad tér, a kötetlenség miatt a fiatalok úgy fordulnak Istenhez, ahogy nekik jól esik.  A 31 vendég közül nyolccal beszélgettünk, és mindenkitől elkértük erőt adó bibliai igéjét is.

Hatalmas erő a kis létszámban

Royal Lawrence a Pakisztáni Presbiteriánus Egyházból érkezett, de a ’csodálatos’ szót már magyarul mondja: „Amióta itt vagyok Magyarországon, mindig van alkalmam használni ezt a szót, hogy ’csodálatos’, mert az emberek szeretettel fogadnak. Én távoli országból érkeztem, ahol, bár elfogadott a kereszténység, kisebbségben működik az egyházunk. Persze a kisebbségi létnek is megvan a szépsége, hatalmas erő van abban a kicsi létszámban… hiszen Krisztust képviseljük.” Royal Lawrence foglalkozása szerint zenetanár, megborzong, amikor arról kérdezzük, tetszenek-e neki a Csillagponton az énekek. „Libabőrös lettem” - mondja. „Inspiráló, ahogy a fiatalok tömege együtt énekel. Bátorító és lenyűgöző. A nemzetközi programon, a Giccs party-n mi is előadunk egy hagyományos ’pándzsábi’ keresztény éneket.”

Ők a pakisztáni Zsoltár fesztiválon inkább a tradicionális egyházzenére fókuszálnak. „Az itteni élmény hatására az lett a vágyam, hogy a mi fesztiválunkon is legyen modernebb, a jelenkori zenei ízlésre figyelő dicsőítő zene.” Royal számára a 23. zsoltár mindig erőt ad: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget…” (Zsolt 23:1-4)

„Fesztivál-hangulat, mégis egyházi rendezvény”

Noa Arellano Pérez és Milca Flores Domínguez ül mellénk az egyetemi épület folyosóján, mesélik, hogy az ő egyházuk kicsi, kevés a fiatal. Noa például egyedüli fiatal a gyülekezetében, a spanyol lányt lenyűgözi a fiatalok ezreinek látványa a Csillagponton. Ketten jöttek Spanyolországból, tetszik nekik, mert náluk otthon csak a régi énekeket játsszák.

A lányok sosem voltak ilyen fesztiválon, sőt, a Mexikóban született Milca teljesen másra számított: komoly, konferencia-jellegű rendezvényre. Csalódásuk pozitív: nem gondolták, hogy rögtön érkezés után ilyen közvetlen lesz a viszony a többiekkel.

Bibliai igéjük: „God is love” vagyis „Isten szeretet” (1 Jn. 4:8) illetve „Légy erős és bátor” (5Mózes 31:6)

Isten szabad ege alatt

Svenja Bluhm Németországból érkezett. „Az egyházban fiatalként azt éljük meg, hogy sok a szigorú szabály, például az öltözködésben. Az ilyen fesztiválokon, mint a Csillagpont, sokan vagyunk szabadon, a szabad ég alatt, és érezzük, hogy önmagunk lehetünk. Itt senki sem ítél meg másokat, ezek felszabadító pillanatok. Az ilyen élmény bátorítja a fiatalokat, hogy a maguk módján merjék megélni a hitüket. Mondják, hogy mostanában kevesebben járnak templomba… Én viszont látom a sok lelkes fiatalt, például a Kirchentag Német Protestáns Napokon. Látom itt is a sok fiatalt. Szóval reménykedem a protestáns egyházak jövőjével kapcsolatban.”

Bibliai történetként Svenja Eszter könyvét adja nekünk. „A gyülekezetükben ezen a nyáron a színházi előadáson is Eszter történetét adták elő gyerekeknek. Én játszottam Esztert, ezt a lenyűgözően erős, inspiráló nőt a Bibliából. És hogy több Eszterre lenne-e szükség nálunk Németországban és a világban? Erre a kérdésre a válaszom egyértelmű: a világnak, az egyháznak még több bátor nőre lenne szüksége.”

Magamat is keresem

A taiwaniakat is meglepi, mennyi protestáns fiatal pihen, töltődik itt egy helyen. Egyikük, Yu Hskin Cheng Eszter azt mondja: „Örülök, hogy itt lehetek, mert foglalkoztat, hogy ki vagyok én, és kicsoda Isten, és hálás vagyok, hogy itt is kereshetek, töltekezhetek.” Kedves igéje neki is Eszter könyve. „Számomra ez a legkedvesebb történet, mert Eszter bátor és bölcs nő, sokat segít az embereken és a népén. Én is azért kaptam az Eszter nevet édesanyámtól, mert az volt a reménysége, hogy én is bölcs és bátor leszek, aki akár nagy tetteket is véghez vihet, segíti a népét és a közösségét”.

Szintén taiwani vendég Yu Fan Shieng (a fotón jobbra), aki az I love Taiwan Misson egyházi programjukat említi: „Külföldi partneregyházakból hívunk a gyülekezeteinkbe fiatalokat szolgálni. Ezt a programot is fiatalok szervezik fiataloknak.” Legkedvesebb igéje a korábban már említett 23. zsoltár (Zsolt 23:1-4): „Anyukám tanította nekem, amikor kicsi voltam. Ha félek vagy rosszul érzem magam, segít megnyugodni, bátorságot meríteni.” – meséli mosolyogva.

Imádkozzatok Kanadáért!

Philip MacFie Kanadából jött, lenyűgözi a sokszínűség és a sokezer fiatal, akik Jézust keresik és dicsőítik. Van hasonló programjuk, a Kanadai Presbiteriánus Egyház ifjúsági programja CanadaYouth címmel. „Eddig is éreztem, hogy Krisztusban testvérek vagyunk, de mióta itt vagyok, ez erősödött. Sokat tanulhatunk a magyar reformátusoktól, elkötelezett szolgálatukból az oktatásban, az intézményrendszerükből… a fiatalok hite így növekedhet, és ez példaértékű. Ugyanakkor arra kérünk mindenkit, hogy imádságban hordozza Kanadát, a Szentlélek segítségét kérjétek a kanadaiak lelkének megújulásáért.”

Philip MacFie: „Egyik legkedvesebb igém, amikor Pál apostol arról beszél, hogy Krisztusban nincsen görög, nincs zsidó, nincs szolga, nincs úr, mert egyek vagyunk (Gal 3:26-27). Én ezt élem meg a Csillagponton.

Ne a habokra nézzünk

Areen Nasser Szíriából származik, ösztöndíjjal van pár hónapja Magyarországon, egészségügyi szociális munkás lesz. Nyíregyházán tanul, a Debreceni Egyetem képzésén: „Amit itt tanulok, nem tanítják Szíriában. Tavaly jelentkeztem erre az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkárság által fiatalok számára meghirdetett kétéves programra. Még van egy évem, nagy kérdés, mit csinálok, amikor véget ér a mesterképzés. Szívesen részt vennék doktori képzésben, de ha nem sikerül, otthon keresek munkát. Ez a végzettség alkalmassá tesz arra, hogy foglalkozzak gyógyíthatatlan betegségben szenvedőkkel, gyászolókkal, és olyanokkal, akik nehéz lelki folyamatokon mennek keresztül. Feladatom és felelősségem van. Ez ad reménységet. A Csillagponton is gazdagodom lélekben”

 „A Bibliai történetek közül különösen fontos számomra, amikor Jézus a vízen jár, és Péter arra kéri, ő is had járhasson a vízen. Péter addig tud lépéseket tenni, amíg tekintetét Jézusra szegezi. Ha a habokra és a hullámokra néz, elkezd süllyedni.”(Máté 14:25-33) „Ha a habokra néznék, hogy Szíriában milyen súlyos a helyzet, vagy a jövőn aggódnék, és a kérdések elborítanának és elbátortalanítanának, akkor elkezdek süllyedni és lejjebb kerülök a gondok tengerében. Amíg Jézusra szegezem a tekintem, minden rendben van.”

Kapás Csilla, Hegedűs Márk

Fotó: Stephanie Chunoo